06 53257388 info@7th-wave.nl

Ik wil mijn team, bedrijf of medewerker verder helpen

Herken je een of meer van de volgende vragen en houdt die je sterk bezig?

$

Mijn team lijkt los zand, we kunnen zoveel meer dan dat er nu uitkomt

$

Hoe kunnen we beter leren samenwerken?

$

Er is veel weerstand in het team tegen verandering

$

Iedereen is vooral aardig tegen elkaar, maar komt telkens met klachten bij mij. Conflicten worden niet uitgesproken.

$

Hoe kan ik beter leidinggeven aan mijn team?

Waarom loopt het ene team op rolletjes, terwijl een ander team achterblijft bij de verwachtingen of er altijd ‘gedoe’ lijkt te zijn? Wat is er dan nodig?

Samenwerken kan – als het goed loopt- veel voldoening en plezier geven.

En is vaak ook een hele uitdaging. Verschillende mensen hebben verschillende waarden, meningen en gebruiksaanwijzingen, die lang niet op elkaar aansluiten. Wat is de dynamiek in de groep? Hoe wordt daarover gecommuniceerd? Het open feedback geven en praten over verschillen vergt ook een grote mate van vertrouwen in elkaar. En moed, om je uit te spreken en ook naar je eigen bijdrage te kijken. Wil iedereen hierin investeren? En hoe gaat de organisatie hiermee om? Is er een goed bereikbaar aanspreekpunt die eventueel knopen kan doorhakken?  En.. is het team wel een echt team, met een taak waar iedereen een bijdrage aan levert? Heeft het team voldoende speelruimte en autonomie?  En hoeveel druk staat er op de uit te voeren taken?

Inzoomen

Dit soort vragen kom ik regelmatig in de dagelijkse praktijk tegen. Ik ga dan graag in gesprek met het team en andere betrokkenen in de organisatie. Samen brengen we in kaart wat er speelt en zoomen we in op de pijnpunten en hindernissen. Op een open, eerlijke en nieuwsgierige manier bespreken we ook wat er liever niet gezegd wordt en ‘onder de waterlijn’ speelt. Waarbij we ook stilstaan bij wat er tijdens de bijeenkomsten gebeurt. Het meest duidelijk is het wanneer de patronen in zo’n sessie zicht-en voelbaar worden.

Ik faciliteer dat proces met de nodige speelsheid en humor. Ook staan we stil bij wat er goed gaat of ging. Of waar iedereen warm voor loopt. Daarbij is het belangrijk om telkens iedereen in het team ook betrokken en eigenaar te houden. Door hun inbreng te waarderen en heb actief te laten bedenken wat er anders kan en daarmee gaat experimenteren. Vanuit waarden en ideeën die je samen deelt of resultaten die je samen wilt bereiken is er meestal voldoende drive om moeilijker zaken aan te pakken.

Klantgerichtheid vergroten

In deze tijd waarin klanten de keuze hebben en reviews je succes van je bedrijf ster beïnvloeden is de kwaliteit van je dienstverlening belangrijker dan ooit. Hoe zit dat bij jullie? Doen jullie wat je belooft? Hoe gaan jullie om met fouten? En hoe is het contact met je klanten?  Ik heb uitgebreide ervaring in het reviewen en begeleiden van bedrijven bij het vergroten van hun klantgerichtheid en training van de medewerkers. Startend met een scan gebaseerd op beoordelingen van klanten dan wel eigen waarnemingen, gerichte feedback en het individueel of in teamverband trainen van de medewerkers.

7th-wave consultancy voor bedrijven lipkjen van egmond

Meer innovatiekracht?

In samenwerking met Uovodoro helpen we bij het creëren van een innovatieve cultuur.  Zie www.uovodoro.nl

Medewerker en stress:

Via Shared Ambition begeleid ik medewerkers van verschillende bedrijven met bijvoorbeeld stress en   burnout klachten, of medewerkers die at risk daarvoor zijn. Zie voor meer informatie www.sharedambition.com