Individuele begeleiding

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. Hierin inventariseren we de hulpvraag en wordt de duur en inhoud van de verdere begeleiding toegelicht. Ook kun je het gesprek gebruiken om te bepalen of je je voldoende veilig en op je gemak voelt voor een vervolg. Bij particuliere coaching wordt het tarief en aantal sessies tijdens de intake afgesproken. Het tarief is variabel en afhankelijk van persoonlijke draagkracht.  

Bij bedrijven coach ik doorgaans op locatie. Deze sessies duren maximaal 1 uur en 30 minuten.  

Bij individuele begeleiding staat eigen leiderschap centraal. Je blijft - met een steun in de rug- zelf verantwoordelijk voor je leer - of herstelproces. Uitgangspunt vormt de vraag en de begeleidingsdoelen (wat is er aan het einde van de begeleiding bereikt). In de dialoog en met gerichte opdrachten onderzoek je de achtergrond van je vraag, gedrag, waarden en overtuigingen, patronen en andere barrieres en hulpbronnen voor verandering. Je definieert een duidelijke gewenste situatie en verschillende wegen daarheen. Vervolgens kies je welke oplossing(en) je gaat toepassen en wordt een kort plan gemaakt hoe dit te bereiken. 

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces richting succesvol(ler) team. Met inzicht in de ontwikkelingsfase van het team, aanwezige teamrollen en leerstijlen, wordt met het team gewerkt aan communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden. Doelstelling hierbij is het versterken van de onderlinge relaties, samenwerking, plezier en prestaties.
 

Consultancy

Samen met de opdrachtgever(s) analyseer ik de vraag, tot we samen concluderen bij de kern te zijn beland. Daarbij staan goed luisteren en doorvragen, vanuit een open houding, centraal. Daarna volgt een interactief proces waarbij visie en strategie worden vastgesteld. Het op een andere manier belichten van het bedrijf, stimuleren van nieuwe oplossingsrichtingen, scherpte en vooruitkijken, kenmerken mijn rol en werkwijze, net als het bouwen op eigen expertise en betrokkenheid van het bedrijf.

 

"Wees niet de rots in de branding, maar het water wat er omheen stroomt."