Missie

  • Vanuit specifieke kennis, ervaring en persoonlijkheid bijdragen aan duurzame ontwikkeling van mens en organisatie.

   
Visie

  • Empowerment. Wat je overkomt gebeurt, maar de mens heeft altijd een keuze in hoe hiermee om te gaan. Zodra iemand dit accepteert en verantwoordelijkheid voor het eigen ‘lot’ neemt, is er veel mogelijk.
     
  • Persoonlijke groei. Het vrijmaken van kwaliteiten door ontplooien en leren. Mensen en organisaties zijn verzamelingen van onontgonnen mogelijkheden. Je hoeft ze slechts te ontdekken en te benutten. Laat los wat niet werkt, ook al is dat nog zo vertrouwd en gun jezelf een nieuwe weg. Door het ontwikkelen van een toekomstvisie, zelfinzicht en - vertrouwen ontstaat de ruimte voor het benutten van je potentieel. 
     

"Het gaat om de reis. Een reis begint altijd met een afscheid."